HoneyProxy implementeerimine pilvekeskkonnas Docker konteineritel põhineva HoneyFarm lahendusega

Nimi
Ahmed Ali Abdelrahim Ali Elazazy
Kokkuvõte
Pilveteenustel põhinev infotehnoloogia süsteemide taristu on saamas tavapäraseks nii idufirmades, keskmise suurusega ettevõtetes kui ka suurtes korporatsioonides, toetades agiilsemat tarkvara arendust ning lihtsustades andmekeskuste haldamist, kontrollimist ja administreerimist. See kiirelt arenev tehnoloogiavaldkond tõstatas palju turvalisusega seotud küsimusi seoses pilves hoitavate teenuste ligipääsetavuse kontrollimisega ning sellega, kas pakutud lahenduste jõudlus ning viiteaeg (latentsus) jäävad aktsepteeritavatesse piiridesse. Käesolev teadustöö tutvustab honeypot peibutusmehhanismi pilves revolutsioonilisel viisil, mis rakendab HoneyProxy lahendust honeynet lüüsina pöördproksile, mis kontrollib sissetulevaid ja väljaminevaid päringuid back-end teenustesse. Vastav HoneyProxy on ühendatud HoneyFarm lahendusega, mida käitatakse samal masinal (pilveserveril). Iga honeypot jookseb eraldi Docker’i konteineris ning omab unikaalset IP-d, mistõttu on võimalik igat ründesessiooni isoleerida ühte konteinerisse võimalusega vahetada erinevate konteineritüüpide vahel, ajades ründaja segadusse honeypot’i kasutust paljastamata. See kaitsemehhanism suudab tuvastada ja logida ründaja tegevusi, mis võivad omakorda paljastada uusi ründetehnikaid ning isegi “nullpäeva” (zero-day) haavatavusi. Käesoleva töö fookus on tutvustada raamistikku HoneyProxy implementeerimiseks pilveteenustel Docker’i konteinereid kasutades.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Anton Vedeshin, Truls Tuxen Ringkjob, Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF