Praktikumimaterjal: silumine

Nimi
Hiie-Helen Raju
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua praktikumimaterjalid silumise kohta Tartu Ülikooli kursuse “Tarkvara testimine” (MTAT.03.159) jaoks. Töös kirjeldatakse peamisi põhjuseid silumise praktikumi loomiseks ning töö käigus loodud praktikumimaterjale ja ülesandeid. Loodud materjale rakendati 2018.a. kevadsemestril. Töös antakse ülevaade ja analüüs saadud tagasisidest ning selgitatakse tehtud täiendusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF