arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: silumine
Nimi Hiie-Helen Raju
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua praktikumimaterjalid silumise kohta Tartu Ülikooli kursuse “Tarkvara testimine” (MTAT.03.159) jaoks. Töös kirjeldatakse peamisi põhjuseid silumise praktikumi loomiseks ning töö käigus loodud praktikumimaterjale ja ülesandeid. Loodud materjale rakendati 2018.a. kevadsemestril. Töös antakse ülevaade ja analüüs saadud tagasisidest ning selgitatakse tehtud täiendusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2018
PDF