Veebipõhine raamistik äriprotsesside jälgimise tehnikate hindamiseks

Nimi
Stanislav Mõškovski
Kokkuvõte
Äriprotsesside juhtimine keskendub ettevõtte siseste tegevuste optimeerimisele peamiste tulemuslikkuse näitajate suhtes. Protsesside jälgimine on üks äriprotsesside juhtimise osadest, mille eesmärgiks on teha kindlaks, et peamiste tulemuslikkuse näitajate nõuded oleksid täidetud. Ennustuslik protsesside jälgimine (EPJ) on uus protsesside jälgimise tüüp, mis tuleneb onlain protsesside jälgimise tehnikast. EPJ kasutab andmeid, mis kirjeldavad varasemalt toimunud äriprotsesse selleks, et konstrueerida masinõppe meetodite abil ennustatavat mudelit. Treenitud mudelit rakendatakse reaalajas toimuvate protsesside voole, selleks et ennustada protsesside käitumist.
EPJ tüüpilisteks ülesanneteks on ennustada, kas antud äriprotsess lõpeb õigeks ajaks või mitte või milline on järgmine ülesanne, mida hakatakse protsessi raames täitma. Kuigi nende probleemide lahendamiseks on olemas vabavaralisi tarkvara lahendusi, tavaliselt nad keskenduvad ainult ühele eelmainitud probleemidest. Lisaks, sellised lahendused keskenduvad kogenud kasutajatele ja tarbivad palju riistvara ressursse simulatsioonide jooksutamiseks.
Antud töö kirjeldab autori poolt loodud veebirakendust, mis lubab erineva kogemustasemega kasutajatel treenida, valideerida ja võrrelda treenitud mudeleid ning võimaldab ka mitme tulemuslikkuse näitaja ennustamist, kasutades erinevaid EPJ tehnikaid, millest räägitakse täpsemalt 'seotud töö' peatükis. Rakendus jooksutab kõiki simulatsioone serveris, seega ei pea kasutaja omama võimsat riistvara simulatsioonide jooksutamiseks.
Lisaks, autor võrdleb oma poolt loodud rakendust juba olemasolevate rakendustega ning toob esile nendevahelisi erinevusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ilya Verenich
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF