arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside näitel
Nimi Daniil Konovalov
Kokkuvõte Diabeet vajab regulaarset perearsti ja pereõe kontrolli ja uuringuid ning selle kohta on olemas ka ravijuhis, aga ei ole teada, kas kõiki vajalikke uuringuid regulaarselt tehakse või mitte.
Selle töö eesmärk on uurida, kas 2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmist on võimalik hinnata haiguslugude kokkuvõtete põhjal.
Selleks analüüsiti Tarkvara TAK poolt PostgreSQL andmebaasi viidud Geenivaramu doonoritele tehtud uuringuid ja nende tulemusi, mis on võetud nende haiguslugude kokkuvõtetest ehk epikriisidest. Täpsemalt vaadeldi, kas ravijuhises toodud olulisemad mõõtmised on 2. tüüpi diabeetikutel vajaliku regulaarsusega tehtud.
Tulemuseks saadi tabel, kus on toodud, mitmele protsendile diabeetikutest on iga mõõtmine vajaliku ajavahemiku jooksul (üldjuhul 1 aasta) tehtud ning võrreldi saadud tulemusi Eesti Haigekassa poolt tehtud sarnase sisuga, kuid teise metoodikaga loodud auditiga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta 2018
PDF