Praktikumimaterjal: kombinatoorne testimine

Nimi
Andrus Lall
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õppematerjal Tartu Ülikooli kursusele "Tarkvara testimine (MTAT.03.159)" kombinatoorse testimise teemal. Töö kirjeldab kursuse ja kombinatoorse testimise tausta, koostatud õppematerjali, esitab tudengite tagasiside tulemused ning nende põhjal tehtud analüüsi ja parandused.
Õppematerjal võeti kasutusele 2018. aasta kevadsemestril.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad