arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: kombinatoorne testimine
Nimi Andrus Lall
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õppematerjal Tartu Ülikooli kursusele "Tarkvara testimine (MTAT.03.159)" kombinatoorse testimise teemal. Töö kirjeldab kursuse ja kombinatoorse testimise tausta, koostatud õppematerjali, esitab tudengite tagasiside tulemused ning nende põhjal tehtud analüüsi ja parandused.
Õppematerjal võeti kasutusele 2018. aasta kevadsemestril.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad