arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppevideote rakendamine programmeerimise kursustel
Nimi Andra Laura Meeksa
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöös keskenduti õppevideote rakendamisele programmeerimise kursustel, täpsemalt õppevideote kasutamise eesmärkidele ning õppevideote struktuurile ja informatsioonidisainile. Samuti toodi välja õppevideote võrdlus traditsiooniliste programmeerimise õpetamise ja õppimise vahendite ning materjalidega. Töös uuriti programmeerimise õppejõudude kokkupuudet õppevideotega ning nende suhtumist õppevideotesse. Käesoleva töö raames valmisid „Objektorienteeritud programmeerimise" kursuse jaoks Java andmestruktuuride ning geneeriliste meetodite, klasside ja liideste teemal kaks videonäidet. Pärast õppevideote loomist uuriti ka üliõpilaste tagasisidet loodud videonäidetele ning nende suhtumist õppevideote kasutamisse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2018
PDF