arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Erinevate integratsioonitööriistade võrdlus Playtechi näitel
Nimi Kevin Kattai
Kokkuvõte Oluline osa tarkvara integratsioonist on integratsiooni testida. See tähendab, et inimene, kes on vastutav integratsiooni testimise eest peab kinnitama, et süsteemide vaheline ühendus toimib ning iga aspekt on integratsiooni käigus kaetud. Erinevates ettevõtetes nimetatakse integratsiooniga tegelevate inimeste rolle erinevalt, kuid Playtechis on selle nimeks integratsiooniprojektide juht. Integratsiooniprojektide juhtide ülesandeks Playtechis on ühendada Playtechi enda teenuseid või kolmandate osapoolte teenuseid Playtechi peamise teenusega, mida kutsutakse IMSiks.
Selleks, et ei tekiks kahe süsteemi vahel rahalist puudujääki ja kõik teenused oleks mängijatele kättesaadavad (deposiit, raha väljavõtmine, mängimine, tooted jne) on äärmiselt oluline testida integratsiooni kolmandate osapooltega. Antud töö keskendub erinevate integratsioonitööriistade testimisele ja võrdlemisele, et välja tuua mis on nende eelised ja puudused.
Töö eesmärgiks on võrrelda erinevaid tööriistu, millega on võimalik integratsioone testida, mis on kättesaadavad integratsiooniprojektide juhtidele Playtechis, selleks, et välja selgitada, millised on kõige paremad antud protsessi läbiviimiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Evgenia Trofimova, Karel Kravik
Kaitsmise aasta 2018
PDF