Organisatsiooniliste andmetöötlustoimingute hindamise lähenemine GDPR vastavuse saavutamiseks

Nimi
Steven Leego
Kokkuvõte
Selle lõputöö eesmärk oli leida lähenemine, mille abil hinnata GDPR vastavust ning seda lähenemist reaalse ettevõtte peal proovida. Teoreetilises osas analüüsiti GDPR-i põhilisi väljakutseid ning mõ-ningaid juhiseid, mille põhjal kavandati sobilik lähenemine. Lähenemist prooviti väikese B2B mude-liga ettevõtte peal, mille käigus kaardistati isikuandmete töötlusega seotud äriprotsessid ja koostati register töötlemistoimingutest. Ettevõttele pakuti välja ka edasised sammud saavutamaks täielikku GDPR vastavust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jake Tom
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad