MOOCi "Programmeerimise alused" ülesannete lahenduste analüüs

Nimi
Helen Hendrikson
Kokkuvõte
Töös analüüsiti vaba juurdepääsuga e-kursuse „Programmeerimise alused” ülesannete lahendusi. Antud uurimus on koostatud, et näha, milliseid vigu osalejad teevad ja kuidas ülesandeid lahendavad, kuna esitatud ülesannete lahendusi hinnatakse automaakontrolli abil ning puudub ülevaade nii vigadest kui ka lahendustest.
Töö eesmärgiks oli välja selgitada tingimuslause ja tsükli teemade keerulisemate ülesannete vead ja erinevad lahendused ning selle põhjal anda soovitusi materjalide täiendamiseks. Töös leiti vastused järgmistele uurimisküsimustele: milliseid lahendusi esines analüüsitud ülesannete lahenduste hulgas, milliseid vigu tehti analüüsitud ülesannete lahendamisel ning milliseid vigu esines analüüsitud lahendustes kõige rohkem.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF