arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


MOOCi "Programmeerimise alused" ülesannete lahenduste analüüs
Nimi Helen Hendrikson
Kokkuvõte Töös analüüsiti vaba juurdepääsuga e-kursuse „Programmeerimise alused” ülesannete lahendusi. Antud uurimus on koostatud, et näha, milliseid vigu osalejad teevad ja kuidas ülesandeid lahendavad, kuna esitatud ülesannete lahendusi hinnatakse automaakontrolli abil ning puudub ülevaade nii vigadest kui ka lahendustest.
Töö eesmärgiks oli välja selgitada tingimuslause ja tsükli teemade keerulisemate ülesannete vead ja erinevad lahendused ning selle põhjal anda soovitusi materjalide täiendamiseks. Töös leiti vastused järgmistele uurimisküsimustele: milliseid lahendusi esines analüüsitud ülesannete lahenduste hulgas, milliseid vigu tehti analüüsitud ülesannete lahendamisel ning milliseid vigu esines analüüsitud lahendustes kõige rohkem.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2018
PDF