arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Volumeetriliste pilvede renderdamine
Nimi Jaagup Kuhi
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate erinevatest volumeetriliste pilvede renderdamise tehnoloogiatest. Neist ühte uuritakse lähemalt ning implementeeritakse mängumootoris Unity. Töös kirjeldatakse nii pilvede renderdamiseks kasutatud kiirte marssimise algoritmi kui ka pilvede kuju moodustamist ja valguse arvutamist. Pilvede asukohta ja tüüpi kontrollib protseduuriliselt genereeritud ilma tekstuur. Samuti käsitletakse töös pilvede renderdamise optimeerimist. Töö tulemusena valmib demonstratiivne rakendus, mis renderdab volumeetrilisi pilvi ja nende välimust saab reaalajas parameetrite kaudu muuta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad