arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tegevuse tuvastamine kodukeskkonnas siluettide põhjal
Nimi Cardo Kambla
Kokkuvõte Tervishoius on suureks probleemiks kulutused ja inimressurss. Inimressurssi on piiratud kogus ja ei ole alati võimalik suunata inimest sündmuskohale abistama. Osa inimressurssi läheb selle peale, et abistada inimesi kodus, kes põevad vaimset või füüsilist haigust.
Selle töö eesmärk on abistada tervishoiutöötajaid, luues abistava masinõppe mudeli, mis suudab kaamera kaudu tuvastada inimese tegevust.
Kaadritest eraldatakse siluett, millel on tausta ja inimese detailid eemaldatud, et hoida inimese anonüümsust. Alles jääb mustal taustal valge siluett.
Töö eesmärgile lähenetakse siluettide seeria liikuvate ja mitteliikuvate tunnuste eraldamisega, mille abil õpetati välja masinõppe mudel. Masinõppe mudelitena kasutati otsustusmetsa ja K lähima naabri algoritmi.
Lõpliku tulemusena leiti, et on võimalik tuvastada tegevust silueti kaudu, kuid tulemus sõltub palju andmetest ja kasutusjuhtumitest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Kull
Kaitsmise aasta 2018
PDF