Andmetöötluse mooduli pandas õppematerjalide koostamine programmeerimise kursustele

Nimi
Inga Konovalova
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames koostati andmetöötluse õppematerjalid Pythoni mooduli (ingl k library) pandase kohta kahele programmeerimise kursusele.
Esimene neist oli magistriõppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” üliõpilastele mõeldud kursus „Programmeerimine” ning teise näol oli tegemist kõigile kättesaadava MOOCina (ingl k massive open online course) läbiviidava e-kursusega „Programmeerimise alused II”.
Materjalide sobivust analüüsiti õppijate lahenduste, tulemuste ja nende poolt antud tagasiside põhjal.
Antud bakalaureusetöös keskendutakse õppematerjalide valmimise protsessi kirjeldamisele ja andmetöötluse peatüki tagasisidele, mida saab hiljem kasutada
olemasoleva töö täiustamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF