Volumeetrilise udu renderdamine

Nimi
Siim Raudsepp
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kirjeldada udu füüsikalist käitumist looduses ja koostada algoritm udu implementeerimiseks arvutigraafika rakendustes. Töö raames on koostatud volumeetrilist udu renderdav rakendus Unity mängumootoris. Töös hinnatakse loodud rakenduse jõudlust ning analüüsitakse tulemusi. Samuti tuuakse töös ettepanekuid volumeetrilise udu renderdamise täiustamiseks tulevikus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad