Programmeerimise algkursuste eksamid

Nimi
Kristen Kotkas
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöös uuritakse, millised on erinevate programmeerimise algkursuste eksamid. Selleks antakse teaduskirjanduse põhjal ülevaade teemadest ja programmeerimiskeeltest, mida õpetatakse programmeerimise algkursustel. Seejärel tuuakse kirjandusest välja erinevad eksamites kasutatavad küsimuste liigid ning võrreldakse erinevaid eksami läbiviimise vorme. Bakalaureusetöö lõpus antakse ülevaade Tartu Ülikooli e-kursuse „Programmeerimise alused II“ lõpueksami teinud osalejate tagasisidest sooritatud eksami kohta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp, Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF