Embedded Linuxi baasil targa kodu keskseade

Nimi
Toomas Aleksander Veromann
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab meetodit, kuidas luua Linuxi manusoperatsioonisüsteemi tõmmis, mis sobituks piiratud ressurssidega ARM-tüüpi protsessoriga seadmetele, nagu näiteks targa kodu keskseadmetele. Sellised seadmed on tavaliselt piiratud nii vähese muut- kui ka välkmäluga. Töös kasutatakse Yocto Projecti, et luua ja kohandada operatsioonisüsteem koos hulga rakendustega, mida kasutades saab seade funktsioneerida kui targa kodu keskseade. Rakenduste hulgas on nii Mosquitto MQTT sõnumivahendaja, kui ka veebiserver ja andmebaas, vahendamaks, kuvamaks ja talletamaks andmeid. Töö tulemusena valmib kohandatud operatsioonisüsteemi tõmmis koos eelmainitud rakendustega. Operatsioonisüsteemi tööd testiti emuleeritud keskkonnas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF