Reeglipõhine inimese asukoha ja tegevuste tuvastamine ruumisensorite järgi

Nimi
Andreas Baum
Kokkuvõte
Tervishoiuteenuste kulude vähendamiseks on kasulik laiendada tervishoiusüsteemi ka kodukeskkonnale. Üks võimalus selleks on luua patsiendi kodusse sensorisüsteem, mille abil saab tervisevaldkonna spetsialist vajalikku infot patsiendi abistamiseks või raviks. Projektis SPHERE on sellesuunaliseks uurimistööks loodud eksperimentaalne maja, mis on sisustatud mitmesuguste sensoritega.
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua asukoha ja tegevuse tuvastamise jaoks automaatne reeglitepõhine süsteem SPHERE projekti maja jaoks. Töö käigus valmis süsteem, mis tuvastab edukalt peaaegu kõik ruumides viibimised, eksides valdavalt alla kahe sekundi.
Tegevuste tuvastamiseks ei anna ruumisensorid palju võimalusi, millest tingitult tuvastatakse üksikuid tegevusi, mille ajalised eksimused jäävad alla kümne sekundi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF