Veebirakenduste loomine äriparkla jaoks

Nimi
Stanislav Belogrivov
Kokkuvõte
Parkimiskohad on kaasaegse infrastruktuuri oluline osa. Autode kui laialdaselt kättesaadavate transpordivahendite rohkuse tõttu kasvab vajadus kohtade järele, kus sõidukeid saaks vajaduse korral hoida. Seepärast, vastavalt nõudlusele, tekkis parklate idee – need on ametlikud kohad, mis võimaldavad oma vallasvara hoida teatud aja jooksul ilma hirmuta, et see kaob või seda liigutatakse kuhugi mujale. Et kasutusel oleva vallasvara arv suureneb kiire tehnoloogilise arengu tõttu, eriti tootmissektoris, muutuvad paberipõhised meetodid ebaefektiivseks ja aegunuks. Antud probleem muutub veelgi selgemaks veoautode puhul, kus haagised on sorteeritud. Veelgi olulisem on selliste parklate katkematu töö tingimustel, kui parklast lahkumise protsess nõuab piiratud ajaga teenindamist. Lisaks, niisugused meetodid suurendavad eksimuse riski inimfaktori tõttu. Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk on luua veebipõhine alternatiiv olemasolevatele paberipõhistele parkimisprotsessidele. Töö keskendub mainitud protsesside digitaliseerimisele, automatiseerimisele ja vigade ennetamisele. Lisaks vajavad kaasaegsed äriprotsessid garanteeritud teenindusaega (SLA). Töö annab ka ülevaate sellest, kuidas äriparklad praegu töötavad.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF