arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaattestide loomine andmebaasile Edu
Nimi Robert Sepp
Kokkuvõte Töös on kirjeldatud automaattestide loomist Tartu Ülikoolis õpetatavale ainele Andmebaasid. Selgitatakse loodavate automaattestide vajalikkust ning koostatakse automaattestid ning neid käitav programm.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad