Ethereum versus Fabric – võrdlev analüüs

Nimi
Karl Veskus
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös tutvustatakse plokiahela tehnoloogiat ning selle kahte erinevat platvormi, Ethereum ja Hyperledger Fabric, mis on loodud väga erinevate rakenduste loomiseks kasutades just plokiahela tehnoloogiat. Peale selle luuakse mõlemat platvormi kasutades sarnane rakendus, millele järgneb võrdlus. Esiteks, annab võrdlus lugejale ülevaate, kuidas antud platvormid üksteisest arhitektuuri ning kasutajamugavuse poolest erinevad. Teiseks näitab, kuidas erineb nende platvormide abil rakenduste loomine ning mille poolest erinevad lõputöö raames loodud rakendused.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF