Sokraatiline juturobot

Nimi
Jan Moppel
Kokkuvõte
Vestlussüsteemid muutuvad iga päevaga üha populaarsemaks. Nad ei suuda veel suhelda inimestega sarnaselt teiste inimestega, kuid tehnoloogia arenguga saavad juturobotid tulevikus meie elu lahutamatuks osaks. Uute kommunikatsioonimeetodite rakendamine on nende arengu jaoks väga tähtis. Selles töös vaadeldakse sokraatilise meetodi kasutusvõimalusi vestlussüsteemides.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Taivo Pungas, Sven Aller
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad