Eesti Rahvusarhiivi digiarhiivi nägude klasterdamine

Nimi
Jan Aare van Gent
Kokkuvõte
Eesti Rahvusarhiivi kogud sisaldavad sadu tuhandeid digiteeritud pilte, kuid enamik isikuid nendel piltidel on märgendamata.
Käsitsi märgendamise lihtsustamiseks pakutakse töös välja automaatse märgendamise süsteem, mis põhineb piltidelt tuvastatud nägudel. Iga leitud näo jaoks leitakse tehisnärvivõrkude abil tunnusvektor ning need tunnusvektorid klasterdatakse eukleidilise kauguse alusel.
Töös on realiseeritud süsteemi prototüüp, mis sisaldab näotuvastust, klasterdamist ja märgendite automaatset määramist. Lisaks hinnati klasterdusalgoritmi parameetriks oleva raadiuse mõju tekkivate klastrite ühetaolisusele ja täielikkusele.
Samuti hinnati protsessi erinevates etappides kasutatud aja ning mälu sõltuvust piltide arvust.
Töö sisaldab ülevaadet näotuvastuse, näopunktide määramise, nägude joondamise, tunnuste eraldamise, klasterdamise ning automaatse märgendamise meetoditest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF