Mobiilset koodi mahalaadimist soodustavad mudelid, et parandada selle kohanemisvõimet

Nimi
Talha Mahin Mir
Kokkuvõte
Mobiilne pilvearvutus on viimastel aastatel populaarsemaks muutunud, kuna see toob mobiiliseadmetele mitmeid eeliseid. Mobiiliseadmed on enamasti piiratud ressurssidega, kuid pilvearvutustehnoloogiate abil suudavad need tõhusalt täita isegi väga ressursimahukaid ülesandeid. Pilves ressursimahukate ülesannete täitmiseks peavad mobiiliseadmed delegeerima need ülesanded pilvele, mille jaoks tänapäeval kasutatakse kahte peamist tehnikat: ülesannete delegeerimist ja koodi off-load'imist. Ülesannete delegeerimise mudelis kasutab mobiiliseade API kaudu pilve poolt pakutavaid veebiteenuseid. Koodi off-load'imise mudelis jagatakse rakendus osadeks, et tuvastada ressursimahukad ülesanded, mis seejärel edastatakse serverile kaugtöötlemiseks. Koodi off-load'imiseks on seni kasutatud erinevaid tehnikaid, kuid ükski neist pole majanduslikult elujõuline, mistõttu seda mudelit tööstuses sageli ei kasutata. Selles töös püüti lahendada probleeme, mille tõttu koodi off-load'imine on kallis ja pakuti välja koodi off-load'imise mudeli, mis muudab antud protsessi majanduslikult elujõuliseks. Oleme välja töötanud mänguteoreetilise mudeli, mis motiveerib mobiilikasutajaid oma seadmeid off-load'imiseks kasutama. Matemaatilise mudeli valideerimiseks on välja töötatud ka simulatsioon ja väike prototüüp.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Prof. Satish Srirama
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad