Metamudelile toetuv meetod äriprotsessi vastavusse viimiseks Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega

Nimi
Eduard Sing
Kokkuvõte
2016. aasta aprillis kiitis Euroopa Parlament ja Nõukogu heaks ning võttis vastu uue isikuandmete kaitse määruse - GDPRi (Isikuandmete kaitse üldmäärus), mis jõustub 2018. aasta mai lõpus Euroopa Liidus (EL). GDPRi eesmärgiks on lahendada ELi kodanike isikuandmete kaitse ja kasutamisega seotud päevakohaseid probleeme. Uue määruse kohaselt kõik organisatsioonid, mis kasutavad ELi kodanike isikuandmeid oma igapäevases tegevuses, peavad oma infosüsteeme ja äriprotsesse ümber hindama, et need vastaksid uutele eeskirjadele ja piirangutele.
Isikuandmete väärkasutus võib ettevõttele olla väga kulukas - kuni 20 miljonit eurot või 4% aastasest käibest trahvidena. Sellele vaatamata puudub tehniline juhis või selge lähenemisviis, mis aitaks hinnata infosüsteemide äriprotsesside vastavust GDPRi nõuetele. Käesolev töö käsitleb mainitud probleemi, uurides üldmääruse õigusakti teksti ja pakkudes välja infosüsteemide äriprotsesside analüüsimise metoodikat, mis aitaks viia äriprotsesse vastavusse GDPRi nõuetele.
Pakutud metoodika aitab kaardistada isikuandmete liikumist erinevate osapoolte vahel ja tuua välja äriprotsessi probleemsed kohad, mis aitab vähendada isikuandmete kuritarvitamist. Pakutud metoodikat saab kasutada ka automatiseeritud tööriista väljatöötamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius, Jake Tom
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad