Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine HD Forest ASi tugiteenuste efektiivsemaks muutmisel

Nimi
Külli Hint
Kokkuvõte
Käesolevas töös on kirjeldatud HD Forest ASi poolt kasutatavaid olulisi tarkvarasüsteeme ja nende vahelisi seoseid ning andmevooge. Seejärel on välja toodud töömahukamad abiprotsessid ja hinnatud aja- ja rahakulu nende protsesside teostamiseks ning uuritud tarkvarasüsteemide vahelise andmevahetuse arendamise võimalusi. Lõpetuseks on arutletud andmevahetuse arendamise otstarbekuse üle ja tehtud ettepanekuid tarkvarasüsteemide vahel andmete liikumise automatiseerimiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Indrek Sander, Kristi Nigul
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF