Lõpmatu protseduurilise taristuga maailma genereerimine

Nimi
Andreas Sepp
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö kirjeldab uudset algoritmi lõpmatu deterministliku maailma genereerimiseks koos üldlevinud tehislike ja looduslike struktuuridega, mis leiduvad parasvöötme asustatud piirkondades. Kuna lõpmatuid maailmu tuleb genereerida jupikaupa ning ilma ühegi naabruses oleva tüki olemasoluta, on genereeritavate struktuuride järjepidev ja deterministlik genereerimine keeruline.
Kirjeldatav algoritm kasutab eksponentsiaalse genereerimise metoodikat, mis võimaldab genereerida erineva suurusega struktuure alates liiklusmärkidest kuni pikkade jõgedeni. Algoritm genereerib erinevat tüüpi lõpmatuid teede võrgustikke, nimedega linnu ja külasid, elektriliine ja levinumaid liiklusmärke nagu kiiruspiirangud ja suunamärgid.
Asulatest väljaspool olev maastik genereeritakse kolme üldlevinud maakasutuse kategooria vahel – metsandus, viljakasvatus ning looduskaitsealad. Lisaks kirjeldatavale algoritmile antakse ülevaade eelnevast teadustööst lõpmatu protseduurilise maailma genereerimise valdkonnas ning kirjeldatakse edasiarendusvõimalusi lõpmatute asustatud maailmade genereerimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel, Eero Vainikko
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF Lisad