arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Digitaalselt allkirjastatud BDOC ja ASiC-E failide kohtuekspertiisis huvipakkuvad omadused klassikalistel kõvaketastel
Nimi Raul Nugis
Kokkuvõte Käesolevas magistritöös vaadeldakse BDOC ja ASiC-E digitaalselt allkirjastatud dokumendikonteinerite sisu ning kirjeldatakse nende huvipakkuvaid omadusi. Teatava hulga näidiskonteinerite vaatlemise järel pakub autor välja faili päise ja faili jaluse kombinatsiooni (signatuuri), mis oluliselt parandab nimetatud failide kustutatud olekust sihitud taastamist külgnevatest klastritest NTFS vormindatud tihendamata kettal, võttes arvesse klassikalise kõvaketta geomeetriat. Ühtlasi kirjeldab autor kohtuekspertiisi koha pealt tähendust omavaid andmeid ZIP kohaliku faili päises ja keskkataloogi kirjes, XML signatuuris ja ASN.1 kodeeritud kihtides ning nende kättesaamise algoritmi. Nendele järeldustele tuginedes loob autor Phytoni skripte ja viib läbi mitmeid teste failide taastamiseks faili signatuuri järgi ning huvipakkuvate andmete väljavõtmiseks. Teste viiakse läbi teatava valiku failide üle ja tulemusi võrreldakse mitme kohtuekspertiisis laialt kasutatava peavoolu töökeskkonnaga, samuti mõningate andmetaaste tööriistadega. Lõpuks testitakse magistritöö käigus pakutud digitaalselt allkirjastatud dokumentide taastamiseks mõeldud signatuuri ja andmete väljavõtmise algoritmi suurel hulgal avalikust dokumendiregistrist pärit kehtivate dokumentidega, mis saadi kätte spetsiaalselt selleks kirjutatud veebirobotiga. Nimetatud teste viiakse läbi dokumentide üle, mille hulgas on nii digitaalselt allkirjastatud dokumente kui ka teisi, nendega struktuurilt sarnaseid dokumente.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Pavel Laptev, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad