Võrgus olev õppus tehnilise spetsialisti küberintsidendi raporteerimisoskuse individuaalseks hindamiseks ja parendamiseks

Nimi
Andres Oras
Kokkuvõte
Küberintsidentide dokumenteerimise ja raporteerimise õppimiseks väljaspool tootmiskeskkonda sobivad olemasolevad meeskondade vahelised mastaapsed küberõppused. Paraku on paljudes väikefirmades vähe ressursse ning üksikud IT lahenduste eest vastutavad ning neil puudub võimalus sellistel suurõppustel osaleda.
Käesolev töö on loodud tehniliste spetsialistide küberintsidentide raporteerimisoskuse individuaalseks hindamiseks ja parendamiseks. Töö sisaldab nõudeid, mis kaasnevad võrgus oleva küberintsidendi raporteerimise õppuse loomisega, samuti lühiülevaadet alates 2018 a. 25. maist Euroopa Liidus kehtivast isikuandmete kaitse määrusest käesoleva õppuse raames. Töös keskendutakse üksikisiku jaoks küberintsidendi raporteerimise õppuse loomise protsessile ning sellega kaasnevatele väljakutsetele. Töös analüüsitakse küberõppuse hindamismetoodikaid ning pakutakse, testitakse ja analüüsitakse uut küberintsidendi raporti hindamissüsteemi. Samuti pakutakse üks potentsiaalne küberintsidendi raporti standardi mall.
Loodud õppus koos genereeritud hindamissüsteemiga võimaldab üksikisikul Interneti vahendusel, väheste ressurssidega, hinnata ning parendada küberintsidendi raporteerimise oskust. Käesoleva töö raames loodi õppus mille eesmärk on andmelekke tuvastamine võrgulogidest. Produtseeritud hindamismetoodika on universaalne ning mõõduka vaevaga rakendatav ka teist tüüpi küberintsidentide raporteerimise õppuste loomisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Sten Mäses, Margus Ernits, Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF