Emotsionaalse seisundi tuvastamine füsioloogiliste signaalide baasil

Nimi
Artem Bachynskyi
Kokkuvõte
Emotsionaalsete seisundite tuvastamine on väga tähtis inimese ja arvuti vahelise suhtlemise (Human-Computer Interaction, HCI) jaoks. Tänapäeval leiavad masinõppe meetodid ühe enam rakendust paljudes inimtegevuse valdkondades. Viimased uuringud näitavad, et füsioloogiliste signaalide analüüs masinõppe meetoditega võiks võimaldada inimese emotsionaalse seisundi tuvastamist hea täpsusega. Vaadates emotsionaalse sisuga videosid, või kuulates helisid, tekib inimesel spetsifiline füsiloogiline vastus. Antud uuringus me kasutame masinõpet ja heuristilist lähenemist, et tuvastada emotsionaalseid seisundeid füsioloogiliste signaalide põhjal. Meetodite võrdlus näitas, et kõrgeim täpsus saavutati juhuslike metsade (Random Forest) meetodiga rakendades seda EEG signaalile, mis teisendati sagedusintervallideks. Ka kombineerides EEG-d teiste füsioloogiliste signaalidega oli tuvastamise täpsus suhteliselt kõrge. Samas heuristilised meetodid ja EEG signaali klassifitseerimise rekurrentse närvivõrkude abil ebaõnnestusid. Andmeallikaks oli MAHNOB-HCI mitmemodaalne andmestik, mis koosneb 27 isikult kogutud füsioloogilistest signaalidest, kus igaüks neist vaatas 20 emotsionaalset videolõiku. Ootamatu tulemusena saime teada, et klassikaline Eckman'i emotsionaalsete seisundite nimekiri oli parem emotsioonide kirjeldamiseks ja klassifitseerimiseks kui kaasaegne mudel, mis esitab emotsioone valentsuse ja ärrituse teljestikul. Meie töö näitab, et emotsiooni märgistamise meetod on väga tähtis hea klassifitseerimismudeli loomiseks, ning et kasutatav andmestik peab sobima masinõppe meetodite jaoks. Saadud tulemused võivad aidata valida õigeid füsioloogilisi signaale ja emotsioonide märkimise meetodeid uue andmestiku loomisel ja töötlemisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Ilya Kuzovkin
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF