Monokulaarsetelt piltidelt tee tuvastamine ja eristamine kasutades tehisnärvivõrke

Nimi
Leonid Dashko
Kokkuvõte
Teede eristamine on oluline osa iseseisvatest navigatsioonisüsteemidest, mis aitavad robotitel ja autonoomsetel sõidukitel maapinnal liikuda. See on kasutusel erinevates seotud alamülesannetes, näiteks võimalike valiidsete liikumisteede leidmisel, takistusega kokkupõrke vältimisel ja teel asuvate objektide avastamisel.

Selle töö eesmärk on uurida eksisteerivaid teede tuvastamise ja eristamise võtteid ning pakkuda välja alternatiivne lahendus selle teostamiseks.

Töö jaoks loodi 5300-pildine andmestik ilma lisainfota teepiltidest. Lisaks tehti kokkuvõte juba eksisteerivatest teepiltide andmestikest. Töös pakume erinevates keskkondades asuvate teede piltide klassifitseerimiseks välja LeNet-5’l põhineva tehisnärvivõrgu. Samuti esitleme FCN-8’l põhinevat mudelit pikslipõhiseks pildituvastuseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF