arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Monokulaarsetelt piltidelt tee tuvastamine ja eristamine kasutades tehisnärvivõrke
Nimi Leonid Dashko
Kokkuvõte Teede eristamine on oluline osa iseseisvatest navigatsioonisüsteemidest, mis aitavad robotitel ja autonoomsetel sõidukitel maapinnal liikuda. See on kasutusel erinevates seotud alamülesannetes, näiteks võimalike valiidsete liikumisteede leidmisel, takistusega kokkupõrke vältimisel ja teel asuvate objektide avastamisel.

Selle töö eesmärk on uurida eksisteerivaid teede tuvastamise ja eristamise võtteid ning pakkuda välja alternatiivne lahendus selle teostamiseks.

Töö jaoks loodi 5300-pildine andmestik ilma lisainfota teepiltidest. Lisaks tehti kokkuvõte juba eksisteerivatest teepiltide andmestikest. Töös pakume erinevates keskkondades asuvate teede piltide klassifitseerimiseks välja LeNet-5’l põhineva tehisnärvivõrgu. Samuti esitleme FCN-8’l põhinevat mudelit pikslipõhiseks pildituvastuseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2018
PDF