arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arvamustel põhinev rakenduste soovitussüsteem
Nimi Shalva Avanashvili
Kokkuvõte Hetkel puuduvad tõhusad vahendid saamaks kiiret ülevaadet sellest, mida inimesed arvavad kindlatest rakendustest ja nende võimalustest, või milline rakendus on teistest parem. Rakenduse alla laadimisel tuginevad kasutajad peamiselt rakendusele antud hinnangutele, ülevaadetele ja arvustustele. Paraku on inimese jaoks keeruline lugeda läbi kõik arvustused, et saada rakendusest ülevaade ja mõista, kui positiivselt või negatiivselt on inimesed arvanud kindlatest funktsionaalsustest. Hiljaaegu pakuti rakenduse funktsionaalsuse eraldamiseks kasutajate ülevaadetest ja kirjeldusest välja SAFE lähenemisviis. See lähenemisviis on tõestanud oma ülimuslikkust varasemate tehnikate suhtes. Siiski ei leidu ühtegi tööriista, mis kasutaks hiljutist SAFE lähenemisviisi, et analüüsida kasutajate meelestatust, mida on mainitud kasutajate rakenduse funktsionaalsust puututavates ülevaadetes.
Antud uurimuse eesmärgiks on välja arendada tööriist, et analüüsida rakenduse funktsionaalsust puudutavat meelestatust kasutajate ülevaadetes. See tööriist võimaldab analüüsida ühte või mitut rakendust. Rakenduse funktsionaalsused eraldatakse kasutajate ülevaadetest ja kirjeldusest. Väljaarendatud tööriista kasutuslihtsuse, kasulikkuse ja tulevikuväljavaate hindamiseks viiakse läbi küsitlus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Faiz Ali Shah, Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2018
PDF