Reaalajas koopa lõhkumine kasutades 3D Voronoid

Nimi
Marko Täht
Kokkuvõte
Arvutimängudes kasutatakse keskkonna muutmiseks enamasti lihtsaid meetodeid, nagu maailma kujutamist vokslitena, või eelkalkuleeritud hävitamist. Käesolevas töös uuritakse, kuidas muuta seda reaalsemaks, kasutades Voronoi diagramme. Selles lähenemises kujutatakse kogu maailma ühe 3D Voronoi diagrammina, millesse lisatud koopad on saadud Voronoi rakkude eemaldamise teel.
Töö eesmärgiks on leida sobivad algoritmid sellise koopa genereerimiseks, võrrelda nende sobivust ja luua prototüüprakendus Unity mängumootoris, millega testida, kas selline lähenemine on mõistlik. Selles simulatsioonis saab kasutaja mõjutada koobast, lõigates sealt tükke välja ning seeläbi suurendades Voronoi diagrammi reaalajas.
Töös uuritakse ka erinevaid lähenemisi juba olemasolevast geomeetriast tükkide välja lõikamiseks ja vaadeldakse erinevaid algoritme geomeetria manipuleerimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF