arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Plokiahela rakendus – Hyperledger Fabric uuring
Nimi Sven Mitt
Kokkuvõte Usalduse keskkonna saamiseks kasutatakse kolmandaid osapooli ja nende tarkvara platvorme. Plokiahela tehnoloogia ja nutikaid lepingud on üks võimalus, kuidas välistada kolmas osapool. Üks viimased turule tulnud vabatarkvara platvorme on Hyperledger Fabric - modulaarne süsteem, mis kasutab üldkasutavaid programmeerimskeeli nutikate lepingute keelena. See avardab platvormi kasutamist ettevõtte tarkvara loomisel. Võrdleme platvormi tavapäraste lahendustega ning uurime väljakutseid, mida pakub uus plokiahela põhine süsteem ja selle jaoks loodud nutika leping nimega chaincode.
Selle töö käigus realiseeriti parkimiseks mõeldud rakendus, mille nutikas leping on kirjutatud Go programmeerimiskeeles.
Töö käigus realiseerisime prototüübi, leidsime lahendused tehnilistele probleemidele, realiseerisime kasutusjuhud.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Luciano García-Bañuelos, Fredrik Milani
Kaitsmise aasta 2018
PDF