STSi ja ArchiMate'i võrdlus turvalisuse modelleerimisel

Nimi
Artem Zaitsev
Kokkuvõte
ArchiMate'i kasutatakse tänapäeval laialdaselt erinevates ärivaldkondades ettevõttesüsteemide arhitektuuri modelleerimiseks ning seda võib iseloomustada modelleerimise tööriistana, mis ühendab endas UML'i ja BPMN'i. STS keskendub aga sotsiotehnilisele perspektiivile ja tegijatevahelistele sotsiaalsetele vastastikmõjudele. Kuigi neil on palju ühist, on tegemist siiski erinevate lähenemistega, mistõttu räägitakse tänapäeval ArchiMate'st ja Secure Socio-Technical Systems'ist valdavalt kui eraldiseisvatest süsteemidest.
Sellise olukorra tõttu on tekkinud puudujääk tööriistadest ja lähenemistest, mis ühendaks kaks süsteemi üheks uueks, mis võtaks arvesse nii modelleerimise arhitektuurseid kui ka sotsiotehnilisi aspekte. Selline kombinatsioon võib osutuda kasulikuks, kuna ArchiMate'ga saab modelleerida riskijuhtimist ja STS abil saab modelleerida erinevate süsteemi kaasatud tegijate omavahelist suhtlemist sotsiaalsest vaatevinklist ja turvalisuse inimfaktorit.
Seega nende kahe süsteemi ühendamise teel võib luua turvalisuse modelleerimise lähenemise, mis katab nii arhitektuurilised kui sotsiaalsed vaatevinklid. Ideaalselt kasutaks selline lähenemine mõlema süsteemi tugevamaid külgi ja lahendaks mõned kitsaskohad.
Lähenemise terviklikust hinnatakse ISSRM'i suhtes. Selles lõputöös kirjeldatakse ülalmainitud kombineeritud lähenemist turvalisuse modelleerimisele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF