Elektrooniliste kaubandussüsteemide turvariski juhtimine

Nimi
Abasi-Amefon Affia
Kokkuvõte
Turvariski juhtimine mängib iga süsteemi väljatöötamisel olulist rolli ja see kehtib ka elektrooniliste kaubandussüsteemide kohta. Kuna paljud inimesed kasutavad neid teenuseid, võivad nad kokku puutuda ebaadekvaatsete turvameetmetega ja see on kahjulik nii äritegevusele kui klientidele. Antud lõputöö toob uurimistöö tulemusena välja elektrooniliste kaubandussüsteemide toiminguid, mis on suunatud turvariskide vähendamisele, uurides ja analüüsides Webshop poodi.
Antud meetod vaatleb turvariski juhtimise strateegiate hindamist, olles selle eriala ekspertide poolt heaks kiidetud ning ei käsitle mitte ainult elektrooniliste kaubandussüsteemide potentsiaalsete ohtude määratlemist, vaid tagab ka turvariski juhtimise struktureeritud kulgemise. Turvariski juhtimise protsess on esitatud sellisel kujul, et ta on asjakohastele elektrooniliste kaubandussüsteemide osanikele arusaadav.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF