GDPR rakendamine lennuettevõtte kontaktkeskuses

Nimi
Awais Abbasi
Kokkuvõte
Seoses GDPR kasutuselevõtmisega 2018. aasta mais, on paljudel ettevõtetel, kus kasutatakse tavapäraselt EL kodanike isikuandmeid, oht suurteks trahvideks. Lennufirmad on üks näide ärist, kus töödeldakse massiliselt isikuandmeid ja see toob teravalt esile lennuettevõtete vastavuse GDPR nõuetele. Suur osa neist andmetest töödeldakse kontaktkeskustes, mis toob vajaduse viia töötlemine vastavusse GDPR nõuetega. Lennufirmad, kus ei olda valmis kohaldama GDPR nõudeid, võivad silmitsi seista mainekahjudega, klientide usalduse kaotusega või pankrotiga suurte trahvide tõttu. Tänapäeval enamik lennufirmadest ostab kontaktkeskuse teenuseid sisse kolmandalt osapoolelt, mistõttu on keerukas andmetöötluse rolle ja vastutust jagada mõlema osapoole vahel. Pooled peavad jõudma kokkuleppele, et kanda võrdselt vastutust tänapäeva pingelises konkurentsis. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on viia läbi Euroopa ühe suurima lennuettevõtja kontaktkeskuse juhtumianalüüs, analüüsida lendude broneerimise protsessi GDPR seisukohalt ja selgitada välja lüngad, mis võivad põhjustada nõuetele mittevastavust. Lõputöö keskendub vastavuse saavutamiseks lünkade täitmisele lennubroneerimise protsessis, tuues sisse uusi tegevusi, mida kinnitas ka lennufirma kontaktkeskuse juhtivtöötajate ekspertarvamus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevicius, Jake Tom
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF