arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sõidukite tuvastus kasutades konvolutsioonilisi närvivõrke
Nimi Viktoria Plemakova
Kokkuvõte Sõidukite täpne tuvastus ja klassifitseerimine mängib suurt rolli intelligentsete transpordisüsteemide valdkonnas. Sõidukite tuvastus liikluses võimaldab analüüsida autojuhtide käitumist ning lisaks tuvastada liikluseeskirja rikkumisi ja liiklusõnnetusi. Sõidukite tuvastus ja klassifitseerimine on keeruline ülesanne erinevate valgustingimuste, ilmastikunähtuste ja sõidukite mitmekesisuse tõttu. Mitmed olemasolevad lahendused kasutavad tunnuste eraldamise algoritme ning tugivektorklassifitseerijat. Hiljuti on konvolutsioonilised närvivõrgud osutunud paremaks lahenduseks. Antud lõputöö esitleb konvolutsioonilist tehisnärvivõrku, mis suudab liigitada ja tuvastada sõidukeid erinevate nurkade alt. Peale selle eeltöödeldakse andmeid kiire Fourier' teisenduse abil. Välja pakutud eeltöötluse mõju uuritakse selle lõputöö käigus valminud sõidukite tuvastus- ja klassifitseerimisprogrammi abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2018
PDF