Äriprotsesside ennestusseire kasutades multiperspektiivseid a priori teadmiseid

Nimi
Kaur Järvpõld
Kokkuvõte
Äriprotsesside ennestusseire on valdkond, mis on pühendunud käimasolevate äriprotsesside tuleviku ennustamisele kasutades selleks minevikus sooritatud äriprotsesside kohta käivaid andmeid. Valdav osa uurimustööst selles valdkonnas keskendub ainult seda tüüpi andmetele, jättes tähelepanuta täiendavad teadmised (a priori teadmised) protsessi teostumise kohta tulevikus. Hiljuti pakuti välja lähenemine, mis võimaldab a priori teadmisi kasutada LTL-reeglite näol. Kuid tõsiasjana on antud tehnika limiteeritud äriprotsessi kontroll-voole, jättes välja võimaluse väljendada a priori teadmisi, mis puudutavad lisaks kontrollvoole ka informatsiooni protsessis leiduvate atribuutide kohta (multiperspektiivsed a priori teadmised).
Me pakume välja lahenduse, mis võimaldab seda tüüpi teadmiste kasutuse, tehes multiperspektiivseid ennustusi käimasoleva äriprotsessi kohta. Tulemused, milleni jõuti rakendades väljapakutud tehnikat 20-le tehisärilogile ning ühele elulisele ärilogile, näitavad, et meie lähenemine suudab pakkuda konkurentsivõimelisi ennustusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi, Chiara Di Francescomarino, Chiara Ghidini
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF