Holograph: Sündmuste logisid kasutav rakendus hindamaks ressursi jaotamise mõju äriprotsesside efektiivsusele

Nimi
Luis Gerson Noboa Martillo
Kokkuvõte
Antud magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kas sündmuste logidest saab välja lugeda ressursside kasutamise mõju äriprotsessidele. Uuringu läbiviimiseks analüüsiti protsessiteadlikke infosüsteemide genereeritud logisid. Töös tuuakse välja enamlevinud probleemid antud valdkonnas: liiga keerukas lähenemine, keerulised logid või ülesande lahendamiseks ebasobilikud rakendused. Antud töös arvestatakse järgnevaid faktoreid: individuaalne efektiivsus võrreldes grupiefektiivsusega ning millal milliseid ressursse on vaja kasutada. Kasutatava meetodi eesmärk on luua tulemus, mis aitab vastata küsimustele erinevates äriaspektides: Milliseid ressursse on parim antud ülesande lahendamiseks kasutada? Millised ressursigrupid töötavad koos kõige efektiivsemalt? Eelmainitud meetodi kasulikkuse mõõtmiseks loodi rakendus nimega Holograph, mis rakendas töös välja toodud põhimõtteid. Meetodi valideerisid eelnevalt protsessikaevandamisega kokku puutunud infotehnoloogia juhtimise üliõpilased.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF