Sündmuste logi alusel tööstiili tuvastamise tööriist

Nimi
Mikheil Kenchoshvili
Kokkuvõte
Äriinfotehnoloogias on tööstiil küllaltki uus uurimusteema. See on tihedalt seotud teistest uurimisvaldkondadest tuntud kontseptsioonidega nagu näiteks organisatsiooniline kaevandamine, visuaalne analüüs ning mustrituvastus. Organisatsioonikaevet abistavaid tööriistu on küll mitmeid, kuid nad on kõik üldiseks otstarbeks eraldiseisvad programmid ning ükski ei spetsialiseeru süviti just tööstiili tuvastamisele. Antud uurimustöö tulemusena valmis
domeenispetsiifiline veebipõhine tööriist. mis aitab kasutajal tuvastada tööstiili identifikaatoreid. Kasutajal on antud keskkonda võimalik importida vaadeldavate isikute tegevuste ajalugu, vaadelda neid andmeid ning koostada päringuid tuvastamaks tööstiili mustreid. Lisaks funktsionaalsetele ning tehnilistele nõuetele on kaetud ka tööriista teostuse üksikasjad.
Lisaks arutleb autor arenduse käigus tekkinud raskuste üle ning kirjeldab tööriista valmistamisel kasutatud tehnoloogiates leitud puudujääkide hetkeseisu. Lõputöös tehakse ka mitmeid ettepanekuid tööriista täiendamiseks edasistes töödes ning demonstreeritakse näiteandmestiku abil tööriista kasutamist, uurides programmi erinevaid võimalusi ning aspekte.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marcelo Sarini, Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF