Praktikumimaterjal: automatiseeritud graafilise kasutajaliidese testimine

Nimi
Kert Prink
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on praktikumimaterjalide loomine graafilise kasutajaliidese testimise kohta Tartu Ülikooli kursuse “Tarkvara testimine” (LTAT.05.006) jaoks. Töös kirjeldatakse praktikumimaterjalide eesmärki, töö käigus loodud materjale, analüüsitakse tagasisidet ja tehakse ettepanekuid materjalide paremaks muutmiseks tulevikus. Loodud materjale rakendati 2019 kevadsemestril.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF