arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: automatiseeritud graafilise kasutajaliidese testimine
Nimi Kert Prink
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on praktikumimaterjalide loomine graafilise kasutajaliidese testimise kohta Tartu Ülikooli kursuse “Tarkvara testimine” (LTAT.05.006) jaoks. Töös kirjeldatakse praktikumimaterjalide eesmärki, töö käigus loodud materjale, analüüsitakse tagasisidet ja tehakse ettepanekuid materjalide paremaks muutmiseks tulevikus. Loodud materjale rakendati 2019 kevadsemestril.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2019
PDF