arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tarkvara testimine: integratsioonitestimise praktikumimaterjalid
Nimi Mari-Liis Pihlapuu
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö peaeesmärgiks on integratsioonitestimise materjalide loomine ainele Tarkvara testimine (LTAT.05.006) Tartu Ülikoolis. Materjalid tutvustatakse tudengitele 2019. aasta kevadsemestril. Saadud tagasisidet analüüsitakse ja antakse parandusettepanekuid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl, PhD
Kaitsmise aasta 2019
PDF