arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Süstemaatiline analüüs: avatud innovatsioon tarkvaratehnikas
Nimi Georg Vann
Kokkuvõte Antud töö uurib, kuidas on avatud innovatsiooni põhimõtteid rakendatud tarkvaratehnika valdkonnas. Selleks, et asjakohast teaduskirjandust süstemaatiliselt otsida ja töödelda, lähtutakse süstemaatilise analüüsi meetodist. Kuna avatud innovatsioon on üsna uudne nähtus, siis on praegu puudus mudelitest ja tööriistadest, mis aitaksid avatud innovatsiooni põhimõtteid rakendada sellistes spetsiifilistes tarkvaratehnika protsessides, nagu seda on näiteks tarkvara testimine. Need tarkvaraprojektid, kus avatud innovatsiooni põhimõtteid on rakendatud, on põhiliselt koostööd suurettevõtete ja kõrgkoolide vahel; aga ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ja riigiasutused kohandavad vähehaaval avatud innovatsiooni põhimõtteid. Üldiselt on täheldada puudust teadustööst, mis annaks selgesõnalise ülevaate avatud innovatsiooni rakendamise võimalustest tarkvaraprojektides.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad