arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


RoomMapperAR – mobiilne ruumikaardistamise rakendus kasutades liitreaalsust
Nimi Ott Saar
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöös kirjeldatakse ruumikaardistamis rakenduse arendust ja testimist. Olemasolevaid ruumikaardistamise rakendusi analüüsitakse ja levinumad tunnused implementeeritakse ja arendatakse edasi. Et veenduda rakenduse kasutatavuses viiakse läbi testid. Testimisetulemuste põhjal arendatakse rakendust edasi kuniks rakenduse valmimiseni, siis laetakse see tasuta rakendusena Google Play poodi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad