arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


FaaS pilveplatvormide võrdlus
Nimi Mark-Eerik Kodar
Kokkuvõte Üha enam arendatakse tarkvara pilves ning viimastel aastatel on tekkinud uus võimalus hostida pilves tervete rakenduste asemel ainult funktsioone. Selliseid lahendusi kutsutakse FaaS (Functions-as-a-Service) platvormideks ning käesolev töö annab ülevaate olemasolevatest FaaS pilveplatvormidest ning võrdleb kahe kasutusloo põhjal AWS Lambda ja IBM OpenWhisk platvorme. Selle töö eesmärk on uurida praktiliste võrdluste abil seni avaldatud FaaSi kohta avaldatud artiklites välja toodud kriitikat ning üldiselt uurida, kui lihtne on seada üles funktsioone väljatoodud pilveplatvormidel. Töö tulemused kinnitasid, et FaaS platvormide hetke suurimateks probleemideks on külmkäivitusest tingitud mõjud. Lisaks näitasid tulemused, et andmevahetus teiste pilveteenustega võib mõjutada funktsiooni latentsust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2019
PDF