arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


NumPy õppematerjali koostamine gümnaasiumi valikkursusele "Tarkvaraarendus"
Nimi Doris Park
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk oli andmetöötlust lihtsustava mooduli tutvustamine ja õpilaste silmaringi laiendamine. Sellega seoses koostati eestikeelne NumPy õppematerjal gümnaasiumi valikkursusele „Tarkvaraarendus“. Materjali kasutati valikkursusel lisamaterjalina kahemõõtmeliste andmestruktuuride teema juures. Selle sobivust sihtrühmale analüüsiti tagasiside küsimustiku põhjal. Töös keskendutakse valikkursuse kontseptsiooni tutvustamisele, õppematerjali loomist toetavatele mudelitele ja NumPy õppematerjali koostamise protsessile.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Merilin Säde
Kaitsmise aasta 2019
PDF